نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن
فارسی English عربي

سیانور (۱۳۹۴)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

سیانور (۱۳۹۴)

X

امیر و هما پس از مدت ها یکدیگر را پیدا می کنند. این  در حالی است که یک انتخاب بیشتر ندارند؛ «سیانور» یا «زندگی!» و آن‌ها زندگی را انتخاب می‌کنند....

فلم ها

سیانور (۱۳۹۴)

امیر و هما پس از مدت ها یکدیگر را پیدا می کنند. این  در حالی است که یک انتخاب بیشتر ندارند؛ «سیانور» یا «زندگی!» و آن‌ها زندگی را انتخاب می‌کنند....

1397/11/14
بیشتر...
نظرات