نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن
فارسی English عربي

تیر باران (۱۳۶۵)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

تیر باران (۱۳۶۵)

X

ماه دلو سال ۱۳۴۳ هجری خورشیدی «محمد اندرزگو» به همراه چند شخص ديگر روبروی ساختمان مجلس ایران منتظر می‌شوند تا «حسنعلی منصور» نخست‌ وزیر ایران را ترور كنند. ترور با موفقيت انجام می شود، اما ....   

فلم ها

تیر باران (۱۳۶۵)

ماه دلو سال ۱۳۴۳ هجری خورشیدی «محمد اندرزگو» به همراه چند شخص ديگر روبروی ساختمان مجلس ایران منتظر می‌شوند تا «حسنعلی منصور» نخست‌ وزیر ایران را ترور كنند. ترور با موفقيت انجام می شود، اما ....   

1397/11/19
بیشتر...
نظرات