نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن
فارسی English عربي

ایوب پیامبر (1372)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

ایوب پیامبر (1372)

X

مقام حضرت ایوب پیامبر علیه السلام در پیشگاه خداوند شیطان را دچار حسد می کند و مشیت الهی بر این قرار می گیرد که ایوب علیه السلام را با مشکلات بیازماید.

بلایایی مثل طوفان ، زلزله ، بیماری و قطحی قوم پیامبر را رو به نابودی می برد و به تدریج موجب روی گرداندن قوم از ایوب پیامبر علیه السلام می شود.

فلم ها

ایوب پیامبر (1372)

مقام حضرت ایوب پیامبر علیه السلام در پیشگاه خداوند شیطان را دچار حسد می کند و مشیت الهی بر این قرار می گیرد که ایوب علیه السلام را با مشکلات بیازماید.

بلایایی مثل طوفان ، زلزله ، بیماری و قطحی قوم پیامبر را رو به نابودی می برد و به تدریج موجب روی گرداندن قوم از ایوب پیامبر علیه السلام می شود.

1398/03/05
بیشتر...
نظرات