نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
فارسی English عربي

راز عاشقی (1392)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

راز عاشقی (1392)

X

«ابن زیاد» همه کسانی را که به «مسلم بن عقیل» در خانه هایشان پناه داده اند به محبس می اندازد. یاران و دوستداران حسین (ع) از جمله «میثم تمار» که نمی توانند در مقابل این حرکات او ساکت بمانند درصدد هستند خباثت های او را برملا کنند.

ابن زیاد این افراد را که بساط دسیسه های او را به هم می ریزند دستگیر کرده و شکنجه می دهد. میثم به محبس می افتد و در آنجا با مختار ثقفی که در بند است دیدار کرده و به او می گوید که برای انجام کاری بزرگ برگزیده شده است و قرار است در آینده پسر ابن زیاد که حاکم کوفه است را بکشد و ...

فلم ها

راز عاشقی (1392)

«ابن زیاد» همه کسانی را که به «مسلم بن عقیل» در خانه هایشان پناه داده اند به محبس می اندازد. یاران و دوستداران حسین (ع) از جمله «میثم تمار» که نمی توانند در مقابل این حرکات او ساکت بمانند درصدد هستند خباثت های او را برملا کنند.

ابن زیاد این افراد را که بساط دسیسه های او را به هم می ریزند دستگیر کرده و شکنجه می دهد. میثم به محبس می افتد و در آنجا با مختار ثقفی که در بند است دیدار کرده و به او می گوید که برای انجام کاری بزرگ برگزیده شده است و قرار است در آینده پسر ابن زیاد که حاکم کوفه است را بکشد و ...

1399/06/13
بیشتر...
نظرات