نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
فارسی English عربي

آژانس شیشه ای(1376)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

آژانس شیشه ای(1376)

X

آژانس شیشه ای روایت تلاش یک دوست و فرمانده قدیمی به نام حاج کاظم است که دوستش عباس در جنگ جراحت برداشته و به اصرار همسرش برای جراحی تکه های آهن باقیمانده در ناحیه گردن به تهران می آید . 

حاج کاظم با جدیت تمام مقدمات تداوی و عملیات جراحی را پیگیری می کند اما داکتران به آن ها توصیه می کنند برای اطمینان بیشتر فورا به لندن بروند و آنجا تحت تداوی قرار بگیرند. 

با این حال ، همه چیز طبق خواسته ایشان پیش نمی رود و هیچ کس به فکر این سرباز فداکار نیست . حاج کاظم با دیدن این بی تفاوتی مسئولین و مردمی که عباس صحت و عافیتش را به خاطر آن ها از دست داده بر خلاف نظر عباس به اقدامی دست می زند که همگان در حیرت فرو می روند...

فلم ها

آژانس شیشه ای(1376)

آژانس شیشه ای روایت تلاش یک دوست و فرمانده قدیمی به نام حاج کاظم است که دوستش عباس در جنگ جراحت برداشته و به اصرار همسرش برای جراحی تکه های آهن باقیمانده در ناحیه گردن به تهران می آید . 

حاج کاظم با جدیت تمام مقدمات تداوی و عملیات جراحی را پیگیری می کند اما داکتران به آن ها توصیه می کنند برای اطمینان بیشتر فورا به لندن بروند و آنجا تحت تداوی قرار بگیرند. 

با این حال ، همه چیز طبق خواسته ایشان پیش نمی رود و هیچ کس به فکر این سرباز فداکار نیست . حاج کاظم با دیدن این بی تفاوتی مسئولین و مردمی که عباس صحت و عافیتش را به خاطر آن ها از دست داده بر خلاف نظر عباس به اقدامی دست می زند که همگان در حیرت فرو می روند...

1399/07/17
بیشتر...
نظرات
دست اندرکاران