نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن
فارسی English عربي
929
-
الف
+

رئیس جمهور غنی مسجد عیدگاه را افتتاح کرد

مسجد تاریخی عیدگاه پس از مرمت و بازسازی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار آی فیلم ۲ در افغانستان، مسجد جامع تاریخی عیدگاه پس از مرمت و بازسازی، ظهر روز جمعه با اشتراک رئیس جمهور غنی و شماری از مقامات بلندپایه حکومتی در کابل افتتاح شد.

رئیس جمهور افغانستان همزمان با افتتاح این مسجد گفت که احترام به خانۀ خدا بخشی از ایمان ما می باشد و منحیث یک کشور اسلامی، توجه به مساجد سلیقوی و انتخابی نه، بلکه مسئولیت دولت است.

وی افزود که این یک زنجیر ارتباطی طبیعی میان دولت، ملت و جامعه اسلامی است و مسئولین آینده باید به آن توجه بیشتر نمایند.

وی افزود: پس از آن که مسجد جامع عیدگاه در یک حملۀ تروریستی که از سوی دشمنان افغانستان راه اندازی شده بود، تخریب گردید، ارادۀ محکم من این بود که آن را دوباره به شکل اساسی ترمیم نمائیم تا به نسل های آینده یک هدیه باشد.

رئیس جمهور غنی تصریح کرد که منطقۀ تاریخی از بالاحصار گرفته تا ساحه جشن به شکل اساسی بازسازی می گردد. شهر کابل به عنوان پایتخت کشور دارای همه امکانات خواهد بود و مساجد آن به گونۀ ساخته خواهد شد که نسل های آینده بالای آن افتخار نمایند.

غنی  از تمام انجنیران خواست تا به شکل رقابتی برای مساجد نقشه های را ترتیب کنند که علاوه بر استحکام، زیبایی تمدن بزرگ ما را داشته باشد و از آن نمایندگی کند.

وی از علما خواست تا مردم را بخاطر نگهداری از مساجد تشویق نمایند و به وزارت ارشاد، حج و اوقاف هدایت تا بخاطر نگهداری و رسیدگی بهتر به امور مسجد عیدگاه، تشکیل برای این مسجد را پیشنهاد نماید.

انجنیر عبدالسمیع ستانکزی سرپرست اداره انکشافی زون پایتخت گفت که به هدایت رئیس جمهور کشور کار بازسازی مسجد جامع عیدگاه در ماه حوت سال گذشته آغاز گردید.

وی افزود که بازسازی مسجد متذکره ۶۱ میلیون افغانی هزینه و کار محوطه و ساحه سبز آن که مطابق سبک معماری اسلامی ساخته شده است، چهل میلیون افغانی هزینه برداشته است.

عیدگاه بین باغ علی‌مردان و چمن حضوری در شهر کابل موقعیت دارد.

سید الیاس احمدی

نظر شما
ارسال نظر