نشرات زنده
فارسی English عربي

فرهنگ و هنر

سکانسی تلخ از سریال «برادر»
-
الف
+

شکستانده شدن حرمت بین 2 برادر

در این ویدیو سکانسی که درپیوند با شکستانده شدن حرمت بین 2 برادر است تماشا می کنید.