نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن
فارسی English عربي

قصر تاریخی «سراج العمارت» در افغانستان + تصاویر

«قلعه فریدون» یادگاری از دوهزار سال قبل در افغانستان + تصاویر

«استوپه توپ دره» آبده تاریخی 1800 ساله از عهد کوشانیان در افغانستان + تصاویر

«بالاحصار گردیز»قلعه تاریخی به قدمت 900 سال در افغانستان + تصاویر

خانه تاریخی «احمدشاه ابدالی» با خطر نابودی روبرو است

قصر شاهی «جبل السراج» جلوه درخشان تاریخ افغانستان + تصاویر

«طاق چهل زینه» جلوه درخشان یک تاریخ در افغانستان+تصاویر

کشف آثار باستانی در هرات

تخصیص بیش از 100 میلیون افغانی برای ترمیم و بازسازی آبدات «سرپل»

آرامگاه «ناصرخسرو» شاعر پرآوازه قرن پنجم در افغانستان+تصاویر

«طاق بست» آبده تاریخی هزار ساله در افغانستان + تصاویر

مناره «علم و جهل» آبده کمتر شناخته شده در کابل + تصاویر

تنها یک سوم آثار تاریخی افغانستان شناسایی و یک پنجم آن ها ثبت شده است

«نه گنبد» اولین مسجد مسلمانان افغانستان در بلخ+ تصاویر

کشف یک ساحه باستانی جدید در ولایت پروان افغانستان

آشنایی با «غور»؛ ولایت تاریخی افغانستان + تصاویر

«طاق ظفر» ؛ نماد استقلال و آزادی افغانستان + تصاویر

قلعه «ضحاک مار دوش» جلوه درخشان یک تاریخ در افغانستان + تصاویر