نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن
فارسی English عربي

فرو ریختن بزرگترین برج قلعه تاریخی شهر غزنی