نشرات زنده
فارسی English عربي

سینما آی فیلم

X
نظر شما
ارسال نظر
+

سینما آی فیلم

X

«سینما آی‌فیلم» به سینمای ایران و رویدادهای سینمایی ایران می‌پردازد و فلم های در حال اکران در سینما و موضوعاتی مثل میزان فروش هفتگی و روزانه‌ فلم ها را بررسی می‌کند. 

این برنامه جمعه ها ساعت 9:45 شام از کانال تلویزیونی آی فیلم 2 نشر می شود.

 

برنامه

درحال نشر
سینما آی فیلم

«سینما آی‌فیلم» به سینمای ایران و رویدادهای سینمایی ایران می‌پردازد و فلم های در حال اکران در سینما و موضوعاتی مثل میزان فروش هفتگی و روزانه‌ فلم ها را بررسی می‌کند. 

این برنامه جمعه ها ساعت 9:45 شام از کانال تلویزیونی آی فیلم 2 نشر می شود.

 

نظرات
بیشتر...
قسمت های نشر شده
+