نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن
فارسی English عربي

سینما آی فیلم

X
نظر شما
ارسال نظر
+

سینما آی فیلم

X

«سینما آی‌فیلم» به سینمای ایران و رویدادهای سینمایی ایران می‌پردازد و فلم های در حال اکران در سینما و موضوعاتی مثل میزان فروش هفتگی و روزانه‌ فلم ها را بررسی می‌کند. 

این برنامه جمعه ها ساعت ۱۹:۴۵ (تهران) - ۲۰:۴۵ (کابل) - ۲۱:۱۵ (دوشنبه تاجیکستان) از کانال تلویزیونی آی فیلم2 نشر می شود.

برنامه

درحال نشر
سینما آی فیلم

«سینما آی‌فیلم» به سینمای ایران و رویدادهای سینمایی ایران می‌پردازد و فلم های در حال اکران در سینما و موضوعاتی مثل میزان فروش هفتگی و روزانه‌ فلم ها را بررسی می‌کند. 

این برنامه جمعه ها ساعت ۱۹:۴۵ (تهران) - ۲۰:۴۵ (کابل) - ۲۱:۱۵ (دوشنبه تاجیکستان) از کانال تلویزیونی آی فیلم2 نشر می شود.

نظرات
بیشتر...
قسمت های نشر شده
+