نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن
فارسی English عربي

گزارش ویژه

X
نظر شما
ارسال نظر
+

گزارش ویژه

X

در برنامه «گزارش ویژه»، دوربین کانال تلویزیونی آی فیلم2 برنامه های فرهنگی و هنری با موضوعیت افغانستان و تاجیکستان را پوشش می دهد.

برنامه

درحال نشر
گزارش ویژه

در برنامه «گزارش ویژه»، دوربین کانال تلویزیونی آی فیلم2 برنامه های فرهنگی و هنری با موضوعیت افغانستان و تاجیکستان را پوشش می دهد.

نظرات
بیشتر...
قسمت های نشر شده
+