نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن
فارسی English عربي

ویژه برنامه سی و هفتمین دوره جشنواره تیاتر فجر

X
نظر شما
ارسال نظر
+

ویژه برنامه سی و هفتمین دوره جشنواره تیاتر فجر

X

این برنامه هر شب به بررسی تیاترهای به نمایش در آمده در سی و هفتمین دوره جشنواره تیاتر فجر ایران می پردازد.

برنامه

درحال نشر
ویژه برنامه سی و هفتمین دوره جشنواره تیاتر فجر

این برنامه هر شب به بررسی تیاترهای به نمایش در آمده در سی و هفتمین دوره جشنواره تیاتر فجر ایران می پردازد.

1397/12/04
نظرات
بیشتر...
قسمت های نشر شده
+