نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن
فارسی English عربي

یوسف پیامبر(۱۳۸۷)

X
نظر شما
ارسال نظر
کاربر مهمان

همه سریال های یو سف پیامبر را بزارید

کاربر مهمان

خیلی عالی

کاربر مهمان

این سریال واقعا حرف نداره من هرقدر تکرارشو نگاه میکنم فک میکنم بار اولمه.

کاربر مهمان

بسیار عالی وخواهیش میکنم همه قسمت هایش مساسل به نشر بگزار

+

یوسف پیامبر(۱۳۸۷)

X

یوسف در کودکی رؤیای عجیبی می‌بیند؛ رؤیایی که در آن خورشید و ماه و ۱۱ ستاره برای او به سجده می‌افتند. یعقوب که این رؤیای عظیم را می‌شنود؛ به او توصیه می‌کند تا آن را از برادران خود پنهان کند. پس از چندی، برادران یوسف که به علاقه پدرشان نسبت به یوسف رشک می‌ورزیدند، او را به صحرا برده و به چاه بدخواهی می‌افکنند؛ اما خداوند که اراده فرموده تا به واسطه یوسف، مردم را به راه نجات و هدایت دعوت نماید؛ او را از پستی چاه رهانیده و بلندی مقام و مرتبت عطا می‌نماید…

سریال

یوسف پیامبر(۱۳۸۷)

یوسف در کودکی رؤیای عجیبی می‌بیند؛ رؤیایی که در آن خورشید و ماه و ۱۱ ستاره برای او به سجده می‌افتند. یعقوب که این رؤیای عظیم را می‌شنود؛ به او توصیه می‌کند تا آن را از برادران خود پنهان کند. پس از چندی، برادران یوسف که به علاقه پدرشان نسبت به یوسف رشک می‌ورزیدند، او را به صحرا برده و به چاه بدخواهی می‌افکنند؛ اما خداوند که اراده فرموده تا به واسطه یوسف، مردم را به راه نجات و هدایت دعوت نماید؛ او را از پستی چاه رهانیده و بلندی مقام و مرتبت عطا می‌نماید…

1396/12/26 30732
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های نشر شده
+