نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن
فارسی English عربي

هوش سیاه_1(1389)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

هوش سیاه_1(1389)

X

اين سریال، داستان مبارزه پليس با جرایم کمپیوتری است و به تخلفات گروه‌های خراب کار در حوزه‌ سایبری می پردازد.

جگرن «احمدی» معاون اداره ‌پيشگيری و مبارزه با جرايم سایبری، درگیر پرونده‌ یی پيچيده در رابطه با شخصی تحت نام «كامران بوريايی» می‌شود و در پهلوی آن پرونده‌ های ديگری را نیز رسيده گی می کند.

سریال

هوش سیاه_1(1389)

اين سریال، داستان مبارزه پليس با جرایم کمپیوتری است و به تخلفات گروه‌های خراب کار در حوزه‌ سایبری می پردازد.

جگرن «احمدی» معاون اداره ‌پيشگيری و مبارزه با جرايم سایبری، درگیر پرونده‌ یی پيچيده در رابطه با شخصی تحت نام «كامران بوريايی» می‌شود و در پهلوی آن پرونده‌ های ديگری را نیز رسيده گی می کند.

1397/01/17 690
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های نشر شده
+