نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن
فارسی English عربي

همسایه ها(1380)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

همسایه ها(1380)

X

همسایه ها ماجراهای ساکنان یک آپارتمان است که در همسایه گی یکدیگر روزهای تلخ و شیرینی را پشت سر می گذارند؛ خانواده ها و همسایه های مهربان و همدلی که برای برطرف کردن مشکلات یکدیگر کوشش می کنند.

سریال

همسایه ها(1380)

همسایه ها ماجراهای ساکنان یک آپارتمان است که در همسایه گی یکدیگر روزهای تلخ و شیرینی را پشت سر می گذارند؛ خانواده ها و همسایه های مهربان و همدلی که برای برطرف کردن مشکلات یکدیگر کوشش می کنند.

1397/01/23 1683
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های نشر شده
+