نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن
فارسی English عربي

زعفرانی(1395)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

زعفرانی(1395)

X

99 درصد کمی بیشتر و کمتر اگر زعفرانی باشی همه چیز درست پیش می رود، خانواده «ناصر» و «نسرین» که زنده گی شان عطر و طعم زعفرانی دارد، از این قاعده مستثنی نیستند اگرچه صدتا دوست دارند و البته یک دشمن.

سریال

زعفرانی(1395)

99 درصد کمی بیشتر و کمتر اگر زعفرانی باشی همه چیز درست پیش می رود، خانواده «ناصر» و «نسرین» که زنده گی شان عطر و طعم زعفرانی دارد، از این قاعده مستثنی نیستند اگرچه صدتا دوست دارند و البته یک دشمن.

1397/02/11 757
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های نشر شده
+