نشرات زنده
فارسی English عربي

بامن بمان(1380)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

بامن بمان(1380)

X

مجموعه داستانی «با من بمان» داستان زنده گی دختر خبرنگاری است که در یک مجله زنانه جسورانه به کنکاش در زنده گی زنان بی سرپرست می پردازد.

مینا به دلیل مشکلاتی که در گذشته داشته است ، دچار حوادث خاصی می شود که زنده گی جدیدش را تهدید می کند...

سریال

بامن بمان(1380)

مجموعه داستانی «با من بمان» داستان زنده گی دختر خبرنگاری است که در یک مجله زنانه جسورانه به کنکاش در زنده گی زنان بی سرپرست می پردازد.

مینا به دلیل مشکلاتی که در گذشته داشته است ، دچار حوادث خاصی می شود که زنده گی جدیدش را تهدید می کند...

1397/02/12
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های نشر شده
+