نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن
فارسی English عربي

تنهایی لیلا (1394)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

تنهایی لیلا (1394)

X

جوانی به نام « محمد» که در زلزله یی اعضای فامیل خود را از دست داده خادم زیارتگاهی شده است؛ عشق یک دختر او را در شرایط ویژه یی قرار می دهد به گونه یی که ایمان او در محک امتحان قرار می گیرد.

سریال

تنهایی لیلا (1394)

جوانی به نام « محمد» که در زلزله یی اعضای فامیل خود را از دست داده خادم زیارتگاهی شده است؛ عشق یک دختر او را در شرایط ویژه یی قرار می دهد به گونه یی که ایمان او در محک امتحان قرار می گیرد.

1397/02/26 1184
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های نشر شده
+