نشرات زنده
فارسی English عربي

درحاشیه 1

X
نظر شما
ارسال نظر
+

درحاشیه 1

X

داکتر هومن صحرایی وظیفه دارد یک شفاخانه تعطیل شده را راه اندازی کند اما در ادامه با دو تن به نام های سهراب کاشف و بهروز عشقی که سابقه کلاهبرداری دارند ، همراه می شود. وی که فردی متعهد و آرمانگراست بزودی به اهداف سودجویانه آنها آگاهی پیدا می کند و با کمک داکتر کی‌مرام که از اساتید معتبر دانشگاه و سکتور صحی است در جهت راه اندازی یک شفاخانه استاندارد و کار آمد بر می‌آید…

سریال

درحاشیه 1

داکتر هومن صحرایی وظیفه دارد یک شفاخانه تعطیل شده را راه اندازی کند اما در ادامه با دو تن به نام های سهراب کاشف و بهروز عشقی که سابقه کلاهبرداری دارند ، همراه می شود. وی که فردی متعهد و آرمانگراست بزودی به اهداف سودجویانه آنها آگاهی پیدا می کند و با کمک داکتر کی‌مرام که از اساتید معتبر دانشگاه و سکتور صحی است در جهت راه اندازی یک شفاخانه استاندارد و کار آمد بر می‌آید…

1397/02/27
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های نشر شده
+