نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن
فارسی English عربي

سایه بان(1396)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

سایه بان(1396)

X

«سهراب» و «سعید» که در ساحه یی فقیرنشین بزرگ شده اند، کوشش می کنند تا در برابر سرنوشت ایستاده گی کنند و به رحمت خدا امید دارند تا اینکه دوستی دیرینه شان به خطر می افتد...

سریال

سایه بان(1396)

«سهراب» و «سعید» که در ساحه یی فقیرنشین بزرگ شده اند، کوشش می کنند تا در برابر سرنوشت ایستاده گی کنند و به رحمت خدا امید دارند تا اینکه دوستی دیرینه شان به خطر می افتد...

1397/03/25 1967
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های نشر شده
+