نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن
فارسی English عربي

ساختمان 85 (1388)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

ساختمان 85 (1388)

X

 با برخورد موتر یکی از باشندگان ساختمان 85 با دیوار پارکینگ، بقایای مربوط به یک جنازه لابه‌لای دیوار یافت می‌شود. از آنجا که تعداد قابل توجهی از ساکنین ساختمان، به کار غیر قانونی مشغولند؛ با باز شدن پای پولیس برای حل دوسیه قتل، آنها نیز درگیر ماجراهایی می‌شوند...

سریال

ساختمان 85 (1388)

 با برخورد موتر یکی از باشندگان ساختمان 85 با دیوار پارکینگ، بقایای مربوط به یک جنازه لابه‌لای دیوار یافت می‌شود. از آنجا که تعداد قابل توجهی از ساکنین ساختمان، به کار غیر قانونی مشغولند؛ با باز شدن پای پولیس برای حل دوسیه قتل، آنها نیز درگیر ماجراهایی می‌شوند...

1397/08/03 431
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های نشر شده
+