نشرات زنده
فارسی English عربي

مسافری از هند (1381)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

مسافری از هند (1381)

X

رامین که قرار است با دختر مامایش (پروانه) ازدواج کند؛ برای ادامه تحصیل به هندوستان می‌رود. او در آنجا دلباخته دختری هندی و غیر مسلمان، به نام سیتا می‌شود و تصمیم می‌گیرد با وی ازدواج کند.

او که برای روبه‌رو شدن با پروانه و متقاعد کردن فامیلش ، تشویش و دلهره دارد؛ همراه سیتا به ایران بازمی‌گردد. در این بین، ورشستگی پدر رامین و مخالفت کاکای سیتا نیز جنجال های دیگری می‌آفریند...

سریال

درحال نشر
مسافری از هند (1381)

رامین که قرار است با دختر مامایش (پروانه) ازدواج کند؛ برای ادامه تحصیل به هندوستان می‌رود. او در آنجا دلباخته دختری هندی و غیر مسلمان، به نام سیتا می‌شود و تصمیم می‌گیرد با وی ازدواج کند.

او که برای روبه‌رو شدن با پروانه و متقاعد کردن فامیلش ، تشویش و دلهره دارد؛ همراه سیتا به ایران بازمی‌گردد. در این بین، ورشستگی پدر رامین و مخالفت کاکای سیتا نیز جنجال های دیگری می‌آفریند...

1397/05/14
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های نشر شده
+