نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن
فارسی English عربي

شب دهم (1380)

X
نظر شما
ارسال نظر
مریم

لطفا برای محرم امسال این سریال زیبا رو حتما پخش کنید.متشکرم

+

شب دهم (1380)

X

جوان شروری به نام حیدر خوش مرام(حسین یاری)عاشق یکی از شاهزاده های قاجار (کتایون ریاحی) می شود. 

حیدر خوش مرام که از خرابات های طهران قدیم هست می خواهد با این شاهزاده ازدواج کند اما شاهزاده نمی پذیرد. اما با اصرار بی حد حیدر خوش مرام مواجه می شود و هنگامی که میبیند این شخص رهایش نمی کند ،شرط می گذارد که اگر بتوانی ده شب محرم ، نمایش عزاداری امام حسین (ع) (تعزیه) را آن هم با وجود ممانعت حکومت رضاخان برگزار کنی با تو ازدواج خواهم کرد. 

 حیدر به اتفاق دوست وفادار خود،یاور و  مرید هایش این مراسم را برگزار می کنند تا اینکه در شب دهم ...

سریال

شب دهم (1380)

جوان شروری به نام حیدر خوش مرام(حسین یاری)عاشق یکی از شاهزاده های قاجار (کتایون ریاحی) می شود. 

حیدر خوش مرام که از خرابات های طهران قدیم هست می خواهد با این شاهزاده ازدواج کند اما شاهزاده نمی پذیرد. اما با اصرار بی حد حیدر خوش مرام مواجه می شود و هنگامی که میبیند این شخص رهایش نمی کند ،شرط می گذارد که اگر بتوانی ده شب محرم ، نمایش عزاداری امام حسین (ع) (تعزیه) را آن هم با وجود ممانعت حکومت رضاخان برگزار کنی با تو ازدواج خواهم کرد. 

 حیدر به اتفاق دوست وفادار خود،یاور و  مرید هایش این مراسم را برگزار می کنند تا اینکه در شب دهم ...

1397/06/19 925
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های نشر شده
+