نشرات زنده
فارسی English عربي

ستایش 2 (1392)

X
نظر شما
ارسال نظر
ظهیر

تشکر از پخش سریال های جالب تان.لطفآ سریال مرد هزار چهره را نیز در نوبت پخش بگذارید.

امید محمدی

از سریال ستایش متشکرم لطفا سریال مختار نامه را پخش کنید.

+

ستایش 2 (1392)

X

 22 سال از فرار ستایش و فرزندانش از دست حشمت فردوس می گذرد؛ اینک هر سه با هویتی غیر واقعی و با تخلص رودباری زندگی می کنند.

ستایش آسوده خاطر از اینکه با تغییر هویت خود و فرزندانش برای همیشه از چنگ حشمت فردوس گریخته است ، اکنون صاحب یک رستورانت در رودسر است و اعتبار و شهرتی نیکو دارد و هرگز تصور نمی کند سرنوشت یک بار دیگر او و حشمت فردوس را رو در روی هم قرار دهد...

سریال

درحال نشر
ستایش 2 (1392)

 22 سال از فرار ستایش و فرزندانش از دست حشمت فردوس می گذرد؛ اینک هر سه با هویتی غیر واقعی و با تخلص رودباری زندگی می کنند.

ستایش آسوده خاطر از اینکه با تغییر هویت خود و فرزندانش برای همیشه از چنگ حشمت فردوس گریخته است ، اکنون صاحب یک رستورانت در رودسر است و اعتبار و شهرتی نیکو دارد و هرگز تصور نمی کند سرنوشت یک بار دیگر او و حشمت فردوس را رو در روی هم قرار دهد...

1397/06/01
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های نشر شده
+