نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن
فارسی English عربي

تفنگ سرپر (1381)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

تفنگ سرپر (1381)

X

«تفنگ سر پر»، داستان «غیبیش» پسر جوانی است که در دوران جنگ جهانی اول زندگی می‌کند.

در این دوران به‌دلیل خودخواهی خان‌ها، حکام محلی، رجال درباری، شاهزادگان قاجار و بیگانگان اشغالگر، روزگار مردم به سختی و تیرگی می‌گذرد.

سریال

تفنگ سرپر (1381)

«تفنگ سر پر»، داستان «غیبیش» پسر جوانی است که در دوران جنگ جهانی اول زندگی می‌کند.

در این دوران به‌دلیل خودخواهی خان‌ها، حکام محلی، رجال درباری، شاهزادگان قاجار و بیگانگان اشغالگر، روزگار مردم به سختی و تیرگی می‌گذرد.

1397/07/17 1289
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های نشر شده
+