نشرات زنده
فارسی English عربي

تفنگ سرپر (1381)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

تفنگ سرپر (1381)

X

«تفنگ سر پر»، داستان «غیبیش» پسر جوانی است که در دوران جنگ جهانی اول زندگی می‌کند.

در این دوران به‌دلیل خودخواهی خان‌ها، حکام محلی، رجال درباری، شاهزادگان قاجار و بیگانگان اشغالگر، روزگار مردم به سختی و تیرگی می‌گذرد.

سریال

درحال نشر
تفنگ سرپر (1381)

«تفنگ سر پر»، داستان «غیبیش» پسر جوانی است که در دوران جنگ جهانی اول زندگی می‌کند.

در این دوران به‌دلیل خودخواهی خان‌ها، حکام محلی، رجال درباری، شاهزادگان قاجار و بیگانگان اشغالگر، روزگار مردم به سختی و تیرگی می‌گذرد.

1397/07/17
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های نشر شده
+