نشرات زنده
فارسی English عربي

مدرسه ما (1388)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

مدرسه ما (1388)

X

داستان این سریال درباره دانش‌آموزان صنف سوم (ج) مکتب چمران است که جنجال ها و مشکلاتی را برای مکتب ایجاد کرده‌اند.

«کیهان» معلم جدید ادبیات که در میانه سال جایگزین معلم پیشین شده است تغییراتی را در شرایط مکتب ایجاد می‌کند.

سریال

درحال نشر
مدرسه ما (1388)

داستان این سریال درباره دانش‌آموزان صنف سوم (ج) مکتب چمران است که جنجال ها و مشکلاتی را برای مکتب ایجاد کرده‌اند.

«کیهان» معلم جدید ادبیات که در میانه سال جایگزین معلم پیشین شده است تغییراتی را در شرایط مکتب ایجاد می‌کند.

1397/07/18
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های نشر شده
+