نشرات زنده
فارسی English عربي

خانه ای در تاریکی(1382)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

خانه ای در تاریکی(1382)

X

«خانه‌ای در تاریکی» حکایت دختری است به نام «ماه تابان» که در ایل بختیاری کلان شده است. او سال هاست که بعد از ناپدید شدن پدر و مرگ مادرش ، پیش پدرکلانش که رئیس ایل بختیاری است زندگی می‌کند.

«عطاءالدوله» پدرکلان مادری «ماه تابان» شخصی را به تعقیب او می‌فرستد تا به تهران برود.

«ماه تابان» که همیشه آرزومند آگاه شدن از سرنوشت پدرش بود، این موقعیت را فرصت مناسبی می داند و به تهران می‌رود.

اتفاقات این سریال در سال های حدود ۱۳۰۷ هجری خورشیدی به وقوع می پیوندد.

سریال

درحال نشر
خانه ای در تاریکی(1382)

«خانه‌ای در تاریکی» حکایت دختری است به نام «ماه تابان» که در ایل بختیاری کلان شده است. او سال هاست که بعد از ناپدید شدن پدر و مرگ مادرش ، پیش پدرکلانش که رئیس ایل بختیاری است زندگی می‌کند.

«عطاءالدوله» پدرکلان مادری «ماه تابان» شخصی را به تعقیب او می‌فرستد تا به تهران برود.

«ماه تابان» که همیشه آرزومند آگاه شدن از سرنوشت پدرش بود، این موقعیت را فرصت مناسبی می داند و به تهران می‌رود.

اتفاقات این سریال در سال های حدود ۱۳۰۷ هجری خورشیدی به وقوع می پیوندد.

1397/08/24 591
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های نشر شده
+