نشرات زنده
فارسی English عربي

پلیس جوان(1380)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

پلیس جوان(1380)

X

«یونس» پلیس جوانی است که پدرش قاضی سارنوالی بوده و به شکل مشکوکی به قتل می‌رسد.

او به انگیزهٔ کشف راز قتل پدر و نیز به توصیه مادرش، بعد از به هم خوردن مراسم نکاحش با دختر کاکایش نیلوفر، با دلی شکسته وارد دانشکدهٔ پولیس می‌شود و بعدها به عنوان مامور جنایی مصروف به کار می‌شود.

او در بین جستجوهایی که برای کشف راز قتل پدرش انجام می‌دهد متوجه مواردی می‌شود و ...

سریال

درحال نشر
پلیس جوان(1380)

«یونس» پلیس جوانی است که پدرش قاضی سارنوالی بوده و به شکل مشکوکی به قتل می‌رسد.

او به انگیزهٔ کشف راز قتل پدر و نیز به توصیه مادرش، بعد از به هم خوردن مراسم نکاحش با دختر کاکایش نیلوفر، با دلی شکسته وارد دانشکدهٔ پولیس می‌شود و بعدها به عنوان مامور جنایی مصروف به کار می‌شود.

او در بین جستجوهایی که برای کشف راز قتل پدرش انجام می‌دهد متوجه مواردی می‌شود و ...

1397/09/03 347
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های نشر شده
+