نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن
فارسی English عربي

آیینه (1364)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

آیینه (1364)

X

در هر قسمت از این سریال تلویزیونی، یکی از مسائل اجتماعی - خانوادگی به تصویر کشیده می‌شود و داستان هر بخش مستقل است.

در پایان هر قسمت، روش‌های ساده و بهتر زیستن، در سکانسی تحتِ عنوانِ «زندگی شیرین می‌شود» به نمایش در می آید.

سریال

آیینه (1364)

در هر قسمت از این سریال تلویزیونی، یکی از مسائل اجتماعی - خانوادگی به تصویر کشیده می‌شود و داستان هر بخش مستقل است.

در پایان هر قسمت، روش‌های ساده و بهتر زیستن، در سکانسی تحتِ عنوانِ «زندگی شیرین می‌شود» به نمایش در می آید.

1397/09/03 1078
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های نشر شده
+