نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن
فارسی English عربي

پهلوانان نمی‌میرند (۱۳۷۶)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

پهلوانان نمی‌میرند (۱۳۷۶)

X

در دوران قاجار ایران پهلوانانی که مورد اعتماد و احترام مردم بودند؛ در هنگام گرفتاری ها به مردمان کمک می کردند.

در آن زمان «پهلوان خلیل» مردی مومن و مهربان که بیشتر پهلوانان تهران آرزوی رسیدن به مرتبه و موقعیت او را داشتند؛ به قتل می‌رسد.

با مرگ «پهلوان خلیل» مردم شهر غرق در ماتم شده و...

سریال

درحال نشر
پهلوانان نمی‌میرند (۱۳۷۶)

در دوران قاجار ایران پهلوانانی که مورد اعتماد و احترام مردم بودند؛ در هنگام گرفتاری ها به مردمان کمک می کردند.

در آن زمان «پهلوان خلیل» مردی مومن و مهربان که بیشتر پهلوانان تهران آرزوی رسیدن به مرتبه و موقعیت او را داشتند؛ به قتل می‌رسد.

با مرگ «پهلوان خلیل» مردم شهر غرق در ماتم شده و...

1398/03/11 1259
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های نشر شده
+