نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن
فارسی English عربي

همه بچه های من (۱۳۸۷)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

همه بچه های من (۱۳۸۷)

X

«همه بچه‌های من» داستان زنی به نام «پوراندخت» را روایت می‌کند که در ظاهر تنها است اما برای تمام اعضای فامیلش مثل یک تکیه‌گاه و سنگ صبور می‌ماند.

او در مواقع مشکلات، آنان را همراهی و راهنمایی می‌کند؛ با اینکه «پوراندخت» فرزندی ندارد اما همه بچه‌های برادر و خواهرانش ، حتی فرزند خرد همسایه را مثل فرزندان خود دوست دارد و ...

سریال

درحال نشر
همه بچه های من (۱۳۸۷)

«همه بچه‌های من» داستان زنی به نام «پوراندخت» را روایت می‌کند که در ظاهر تنها است اما برای تمام اعضای فامیلش مثل یک تکیه‌گاه و سنگ صبور می‌ماند.

او در مواقع مشکلات، آنان را همراهی و راهنمایی می‌کند؛ با اینکه «پوراندخت» فرزندی ندارد اما همه بچه‌های برادر و خواهرانش ، حتی فرزند خرد همسایه را مثل فرزندان خود دوست دارد و ...

1398/03/14 1847
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های نشر شده
+