نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن
فارسی English عربي

ماتادور (۱۳۹۲)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

ماتادور (۱۳۹۲)

X

در قصه ای پولیسی، یک آدمکش حرفوی، ملقب به ماتادور که سال‌ها پیش از دست مأموران پولیس به ترکیه گریخته بود، مأموریت می‌یابد تا با هویت جعلی، بعد از ۱۰ سال به ایران بازگشته و یکی از مقامات بلند پایه اروپایی را که برای شرکت در کنفرانسی بین‌اللملی به تهران آمده، ترور کند اما . . .

سریال

ماتادور (۱۳۹۲)

در قصه ای پولیسی، یک آدمکش حرفوی، ملقب به ماتادور که سال‌ها پیش از دست مأموران پولیس به ترکیه گریخته بود، مأموریت می‌یابد تا با هویت جعلی، بعد از ۱۰ سال به ایران بازگشته و یکی از مقامات بلند پایه اروپایی را که برای شرکت در کنفرانسی بین‌اللملی به تهران آمده، ترور کند اما . . .

1398/08/10 2865
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های نشر شده
+