نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن
فارسی English عربي

خانه بی پرنده (۱۳۸۸)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

خانه بی پرنده (۱۳۸۸)

X

دختری به نام زهرا در ۲ سالگی و در آغاز جنگ ایران و عراق گم می‌شود. حاج‌عباس مودت و مرضیه، پدر و مادر زهرا، در طول این سال‌ها به دنبال یافتن فرزند خود هستند اما موفق به یافتنش نمی شوند. تا اینکه پس از ۲۷ سال ناگهان دخترشان پیدا می‌شود و...

سریال

خانه بی پرنده (۱۳۸۸)

دختری به نام زهرا در ۲ سالگی و در آغاز جنگ ایران و عراق گم می‌شود. حاج‌عباس مودت و مرضیه، پدر و مادر زهرا، در طول این سال‌ها به دنبال یافتن فرزند خود هستند اما موفق به یافتنش نمی شوند. تا اینکه پس از ۲۷ سال ناگهان دخترشان پیدا می‌شود و...

1398/01/06 1982
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های نشر شده
+