نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن
فارسی English عربي

جستجو در شهر (۱۳۸۱)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

جستجو در شهر (۱۳۸۱)

X

مسعود امینی دانشجوی ممتاز دانشکده نظامی در سال ۱۳۵۶ است که در قسمت تحقیقات خدمت می‌کرده است. او در حین پیگیری پرونده مواد مخدر به نتایجی دست پیدا می‌کند که نهایتاً ریشه اصلی آن به نظام شاهنشاهی می‌رسد. به همین دلیل از پیگیری پرونده منع می‌شود ولی سماجت وی در تعقیب پرونده خشم فرمانده و مسئولان وقت را برمی‌انگیزد و آنان پس از دوسیه سازی برای او موجبات بیست سال حبس را برایش فراهم می‌آورند.

پس از انقلاب اسلامی وی همراه با سایر زندانیان سیاسی آزاد می شود و در نیروی پولیس ایفای وظیفه می کند. در یکی از عملیات ها ...

سریال

جستجو در شهر (۱۳۸۱)

مسعود امینی دانشجوی ممتاز دانشکده نظامی در سال ۱۳۵۶ است که در قسمت تحقیقات خدمت می‌کرده است. او در حین پیگیری پرونده مواد مخدر به نتایجی دست پیدا می‌کند که نهایتاً ریشه اصلی آن به نظام شاهنشاهی می‌رسد. به همین دلیل از پیگیری پرونده منع می‌شود ولی سماجت وی در تعقیب پرونده خشم فرمانده و مسئولان وقت را برمی‌انگیزد و آنان پس از دوسیه سازی برای او موجبات بیست سال حبس را برایش فراهم می‌آورند.

پس از انقلاب اسلامی وی همراه با سایر زندانیان سیاسی آزاد می شود و در نیروی پولیس ایفای وظیفه می کند. در یکی از عملیات ها ...

1398/08/18 2010
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های نشر شده
+