نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن
فارسی English عربي

شلیک نهایی (۱۳۷۴)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

شلیک نهایی (۱۳۷۴)

X

جگرن (سرگرد) کلانی مامور پیگیری و دستگیری باندی حرفوی می‌شود که همه نوع کار خلافی مثل قاچاق را انجام می‌دهند.

او متوجه می‌شود دوست صمیمی‌اش جمشید در این باند حضور دارد. کلانی سعی می‌کند از جمشید کمک بگیرد اما او قبول نمی‌کند و کلانی به ناچار از طریق عواملی، وارد باند شده و با جعل اسناد، اطلاعاتی بدست می‌آورد.

سریال

شلیک نهایی (۱۳۷۴)

جگرن (سرگرد) کلانی مامور پیگیری و دستگیری باندی حرفوی می‌شود که همه نوع کار خلافی مثل قاچاق را انجام می‌دهند.

او متوجه می‌شود دوست صمیمی‌اش جمشید در این باند حضور دارد. کلانی سعی می‌کند از جمشید کمک بگیرد اما او قبول نمی‌کند و کلانی به ناچار از طریق عواملی، وارد باند شده و با جعل اسناد، اطلاعاتی بدست می‌آورد.

1398/09/07 1019
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های نشر شده
+