نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن
فارسی English عربي

روزگار جوانی (1377)

X
نظر شما
ارسال نظر
کاربر مهمان

چرا دیگه پخش نمیکنید

+

روزگار جوانی (1377)

X

پنج جوان دانشجو با یکدیگر خانه‌ای را اجاره می‌کنند و با هم زندگی می‌کنند. هر یک از این پنج نفر، کرکتر متفاوتی دارند و در هر قسمت با ماجرای تازه‌ای روبه رو می‌شوند، اما در نهایت با کمک هم بر مشکلات غلبه می‌کنند. در مجموع، داستان سریال پیرامون مسائل اجتماعی، روابط کرکترها و و اتفاقات به وقوع پیوسته در زندگی هر یک از آنهاست.

سریال

روزگار جوانی (1377)

پنج جوان دانشجو با یکدیگر خانه‌ای را اجاره می‌کنند و با هم زندگی می‌کنند. هر یک از این پنج نفر، کرکتر متفاوتی دارند و در هر قسمت با ماجرای تازه‌ای روبه رو می‌شوند، اما در نهایت با کمک هم بر مشکلات غلبه می‌کنند. در مجموع، داستان سریال پیرامون مسائل اجتماعی، روابط کرکترها و و اتفاقات به وقوع پیوسته در زندگی هر یک از آنهاست.

1398/10/09 1757
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های نشر شده
+