نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن
فارسی English عربي

خط قرمز(1380)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

خط قرمز(1380)

X

پنج نوجوان با افکار خاص به دلیل مشکلاتی که در خانواده‌هایشان داشتند تصمیم می‌گیرند از خانه‌هایشان بگریزند اما در این سفر، حوادث ناگوار و غیرمنتظره‌ای برای آنها ‌رخ می‌دهد و باعث می‌شود بازگشت شان به سوی خانواده هایشان دشوار شود ...

سریال

خط قرمز(1380)

پنج نوجوان با افکار خاص به دلیل مشکلاتی که در خانواده‌هایشان داشتند تصمیم می‌گیرند از خانه‌هایشان بگریزند اما در این سفر، حوادث ناگوار و غیرمنتظره‌ای برای آنها ‌رخ می‌دهد و باعث می‌شود بازگشت شان به سوی خانواده هایشان دشوار شود ...

1398/12/22 2286
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های نشر شده
+