نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن
فارسی English عربي

ملک سلیمان‌ (۱۳۸۹)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

ملک سلیمان‌ (۱۳۸۹)

X

در زمان حکومت حضرت سلیمان به ظاهر شرایط مردم خوب است و حضرت سلیمان گمان می‌کند مردم از پیامبری وی راضی هستند، اما خداوند به او نشان می‌دهد قلمرو فرمانبرداری وی پوسته‌ای بیش نیست و حضرت سلیمان باید برای رسیدن به مُلکی ایده‌آل با بدی‌ها بجنگد. این جنگ باعث فتنه‌هایی می‌شود که حضرت سلیمان مجبور است آنها را از بین ببرد و ... .

فلم ها

ملک سلیمان‌ (۱۳۸۹)

در زمان حکومت حضرت سلیمان به ظاهر شرایط مردم خوب است و حضرت سلیمان گمان می‌کند مردم از پیامبری وی راضی هستند، اما خداوند به او نشان می‌دهد قلمرو فرمانبرداری وی پوسته‌ای بیش نیست و حضرت سلیمان باید برای رسیدن به مُلکی ایده‌آل با بدی‌ها بجنگد. این جنگ باعث فتنه‌هایی می‌شود که حضرت سلیمان مجبور است آنها را از بین ببرد و ... .

1398/03/01
بیشتر...
نظرات