نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن
فارسی English عربي

راه بهشت(1390)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

راه بهشت(1390)

X

ربودن دل «مصعب» اشراف‌زاده مکه‌ به خاطر سیمای دلنشین و ثروت و نسب شریف‌اش حسرت دختران مکی است اما «مصعب» از کودکی گرفتار عشق «زلفا»، دختر خوانده بادیه نشینی به نام «قیس» است.

فلم ها

راه بهشت(1390)

ربودن دل «مصعب» اشراف‌زاده مکه‌ به خاطر سیمای دلنشین و ثروت و نسب شریف‌اش حسرت دختران مکی است اما «مصعب» از کودکی گرفتار عشق «زلفا»، دختر خوانده بادیه نشینی به نام «قیس» است.

1398/03/06
بیشتر...
نظرات
آنونس ها
فلم ها