نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن
فارسی English عربي

رسوایی 2(1394)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

رسوایی 2(1394)

X

حاجی یوسف پیرمرد زاهد شهر با دیدن آسیب های اجتماعی به مردم و مسئولین هشدار می دهد اما برخی او را جدی نمی گیرند و برخی نیز با شایعه وقوع زلزله و عذاب دستمایه شروع داستان را فراهم می کنند...

فلم ها

رسوایی 2(1394)

حاجی یوسف پیرمرد زاهد شهر با دیدن آسیب های اجتماعی به مردم و مسئولین هشدار می دهد اما برخی او را جدی نمی گیرند و برخی نیز با شایعه وقوع زلزله و عذاب دستمایه شروع داستان را فراهم می کنند...

1398/11/11
بیشتر...
نظرات
آنونس ها