نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن
فارسی English عربي
419
-
الف
+

سریال ها و برنامه های کانال تلویزیونی آی فیلم2+ویدیو

در این گزارش با سریال ها و برنامه های کانال تلویزیونی آی فیلم2 آشنا می شوید.

سریال های «بچه های مدرسه همت»، «بچه مهندس2»، «مرد نقره ای»، «مدینه»، «زیر آسمان شهر2» و «تبریز در مه» این روزها از شبکه جهانی آی فیلم2 برای فارسی زبانان سراسر جهان نشر می شود.

زمان نشر سریال ها و برنامه های کانال تلویزیونی آی فیلم2 بدین شرح است:

سریال «بچه های مدرسه همت»(لینک دانلود)

زمان نشر به وقت کابل و تهران: 16 

تکرار: 22 ، 4 ، 10

زمان نشر به وقت دوشنبه: 16:30

تکرار: 22:30، 4:30، 10:30

سریال «بچه مهندس2»( لینک دانلود)

زمان نشر به وقت کابل و تهران17

تکرار: 23، 5، 11

زمان نشر به وقت دوشنبه17:30

تکرار: 23:30، 5:30، 11:30

سریال «مرد نقره ای» (لینک دانلود)

زمان نشر به وقت کابل و تهران18

تکرار 12 ، 6 ، 00:00

زمان نشر به وقت دوشنبه18:30

تکرار: 00:30، 6:30، 12:30

سریال «مدینه» (لینک دانلود)

زمان نشر به وقت کابل و تهران: 19

تکرار: 1، 7، 13

زمان نشر به وقت دوشنبه: 19:30

تکرار: 1:30، 7:30، 13:30

سریال «زیر آسمان شهر 2» (لینک دانلود)

زمان نشر به وقت کابل و تهران: 20

تکرار: 2، 8،14

زمان نشر به وقت دوشنبه20:30

تکرار: 2:30، 8:30، 14:30

سریال «تبریز در مه» (لینک دانلود)

زمان نشر به وقت کابل و تهران: 21

تکرار: 3، 9، 15

زمان نشر به وقت دوشنبه21:30

تکرار: 3:30، 9:30، 15:30

گفتنی است برنامه تعاملی «پنجره آی فیلم» ویژه ارتباط با مخاطبان کانال تلویزیونی آی فیلم2 روزهای یک شنبه، سه شنبه، پنج شنبه و جمعه ساعت 20:45 به وقت کابل و تهران و 21:15 دقیقه به وقت تاجیکستان نشر می شود. 

ع ا

نظر شما
ارسال نظر