نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
فارسی English عربي

زیر گنبد کبود(1374)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

زیر گنبد کبود(1374)

X

در این برنامه تلویزیونی با یک قصه، موضوعی بیان می‌شود و وظیفه بعدی بر عهده بازیگران بود که به نحوی موضوع را بسط داده و مسئله‌ای که در داستان ایجاد شده را با کمک آقای حکایتی حل کنند. در این میان، آقای حکایتی که شالی بر گردن و کتاب قصه‌ای بزرگ در دست دارد، به شیوه کاملاً غیرمستقیم و بدون آنکه پندی دهد، تلاش می‌کند تا آن پیام مورد نظر را به مخاطب کودک برنامه منتقل کند.

سریال

درحال نشر
زیر گنبد کبود(1374)

در این برنامه تلویزیونی با یک قصه، موضوعی بیان می‌شود و وظیفه بعدی بر عهده بازیگران بود که به نحوی موضوع را بسط داده و مسئله‌ای که در داستان ایجاد شده را با کمک آقای حکایتی حل کنند. در این میان، آقای حکایتی که شالی بر گردن و کتاب قصه‌ای بزرگ در دست دارد، به شیوه کاملاً غیرمستقیم و بدون آنکه پندی دهد، تلاش می‌کند تا آن پیام مورد نظر را به مخاطب کودک برنامه منتقل کند.

1400/01/06 911
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
دست اندرکاران
قسمت های نشر شده
+