نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن
فارسی English عربي

کاکلی

X
نظر شما
ارسال نظر
+

کاکلی

X

«کاکلی» مجموعه ای عروسکی است که در آن شخصیت «کاکلی» در تعامل با دیگران پیوسته متوجه اشتباهات و ضعف های خود می شود و ...

سریال

کاکلی

«کاکلی» مجموعه ای عروسکی است که در آن شخصیت «کاکلی» در تعامل با دیگران پیوسته متوجه اشتباهات و ضعف های خود می شود و ...

1398/11/08 276
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
دست اندرکاران
کارگردان
امیر ثابت
قسمت های نشر شده
+