نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
فارسی English عربي

خداوند لک‌لک‌ها را دوست دارد(1379)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

خداوند لک‌لک‌ها را دوست دارد(1379)

X

داستان این سریال درباره مهاجرت لک لک ها به یک قریه و ماجراهای پیش آمده میان لک لک ها و باشندگان آن جا است. وقایعی که هر کدام در یک قسمت رخ می دهند و داستان مجزایی دارد و برخی از آنها در طول داستان به عنوان بستر اصلی رخدادها تا پایان سریال جریان دارد.

پس از ورود دسته لک لک های مهاجر به قریه و استقبال روستاییان، آن ها در بام های خانه های روستاییان سکنی می گزینند اما شیطنت یکی از بچه های روستا که نقش منفی سریال را دارد باعث شروع اتفاقات جدید می شود.

سریال

خداوند لک‌لک‌ها را دوست دارد(1379)

داستان این سریال درباره مهاجرت لک لک ها به یک قریه و ماجراهای پیش آمده میان لک لک ها و باشندگان آن جا است. وقایعی که هر کدام در یک قسمت رخ می دهند و داستان مجزایی دارد و برخی از آنها در طول داستان به عنوان بستر اصلی رخدادها تا پایان سریال جریان دارد.

پس از ورود دسته لک لک های مهاجر به قریه و استقبال روستاییان، آن ها در بام های خانه های روستاییان سکنی می گزینند اما شیطنت یکی از بچه های روستا که نقش منفی سریال را دارد باعث شروع اتفاقات جدید می شود.

1399/06/23 2201
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
دست اندرکاران
قسمت های نشر شده
+